Báo cáo thường niên

📆23/03/2022

GTHN – CBTT Báo cáo thường niên năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông; Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội  đã hoàn thành Báo cáo thường niên công ty năm 2021. Chi...

📆01/03/2021

GTHN – Công bố Báo cáo thường niên năm 2020

Công bối báo cáo thường niên năm 2020 : Congbo -TTBCTN-2020_0001 Báo cáo thường niên năm 2020...

(024) 6686 1968
;