📆20/04/2023

HSV – CBTT Báo cáo tài chính Quý I/2023

Kính gửi Quý cổ đông; Ngày 20/04/2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam đã hoàn thành Báo cáo tài chính quý I/2023. Chi...

📆23/02/2023

HSV – CBTT Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Kính gửi Quý cổ đông; Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành Báo cáo tài chính năm 2022. Chi tiết trong...

📆27/01/2023

GTHN – CBTT Báo cáo tài chính quý IV/2022

Kính gửi Quý cổ đông; Ngày 27/01/2023 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành Báo cáo tài chính quý IV/2022. Chi...

📆20/10/2022

GTHN – Báo cáo tài chính quý III.2022

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 20/10/2022 Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành BCTC Quý III/2022. Thông tin chi tiết...

📆15/08/2022

GTHN – CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Giải trình BCTC bán niên năm 2022

Kính gửi Quý cổ đông; Ngày 18/08/2022 Công ty đã hoàn thành BCTC bán niên 2022 Chi tiết xin xem file đính kèm BCTC bán...

📆21/07/2022

GTHN – Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính quý 2/2022

HSV – Giai trinh BCTC Quy 2...

📆20/07/2022

GTHN – CBTT Báo cáo tài chính Quý II/2022

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 20/07/2022 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành Báo cáo tài chính Quý II. Thông...

📆27/04/2022

GTHN – CBTT Báo cáo tài chính Quý I/2022

Kính gửi Quý Cổ đông; Ngày 27/04/2022, Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành Báo cáo tài chính Quý I/2022; Thông...

📆04/03/2022

GTHN – CBTT Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng; Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành Báo cáo tài chính năm 2021....

📆19/01/2022

GTHN – Báo cáo kiểm toán vốn tăng vốn điều lệ phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

Công ty cổ phần gang thép Hà Nội đã hoàn thành Báo cáo kiểm toán cho đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021:...

русское порно xnxxwww hd Lesbian girl experiences with analhole toys full movies xnxx Verdammt Große Schwarzen Ass Sexy Girl on Webcam xxx porn vcom best amature kissing and sex india muslim xxx www com www xxxch sunny leone fait xxx teen pussy videos hot xxxvideo com
(024) 6686 1968
;