📆15/08/2022

GTHN – CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Giải trình BCTC bán niên năm 2022

Kính gửi Quý cổ đông; Ngày 18/08/2022 Công ty đã hoàn thành BCTC bán niên 2022 Chi tiết xin xem file đính kèm BCTC bán...

📆21/07/2022

GTHN – Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính quý 2/2022

HSV – Giai trinh BCTC Quy 2...

📆20/07/2022

GTHN – CBTT Báo cáo tài chính Quý II/2022

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 20/07/2022 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành Báo cáo tài chính Quý II. Thông...

📆27/04/2022

GTHN – CBTT Báo cáo tài chính Quý I/2022

Kính gửi Quý Cổ đông; Ngày 27/04/2022, Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành Báo cáo tài chính Quý I/2022; Thông...

📆04/03/2022

GTHN – CBTT Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng; Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành Báo cáo tài chính năm 2021....

📆19/01/2022

GTHN – Báo cáo kiểm toán vốn tăng vốn điều lệ phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

Công ty cổ phần gang thép Hà Nội đã hoàn thành Báo cáo kiểm toán cho đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021:...

📆11/01/2022

GTHN – CBTT BCTC QUÝ IV 2021

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành BCTC Quý 4 năm 2021. Chi tiết xin xem thêm file đính kèm: HSV...

📆10/10/2021

GTHN – BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2021:HSV – BCTC Quy...

📆02/08/2021

GTHN – Báo cáo tài chính giữa niên độ (đã được soát xét)

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021 (đã được soát xét). Everyone...

📆02/04/2021

GTHN – BCTC Quý I/2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2021. 1. BCTC Quy1.2021...

русское порно xnxxwww hd Lesbian girl experiences with analhole toys full movies xnxx Verdammt Große Schwarzen Ass Sexy Girl on Webcam xxx porn vcom best amature kissing and sex india muslim xxx www com www xxxch sunny leone fait xxx teen pussy videos hot xxxvideo com
(024) 6686 1968
;