📆29/05/2023

HSV – CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên miền website, mail công ty

Kính gửi Quý cổ đông, Công ty Cổ phần Tập Đoàn HSV Việt Nam Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi...

📆28/04/2023

HSV – Thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

Kính gửi Quý cổ đông, Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ thường niên 2023; Căn cứ tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT-HSV ngày 27/4/2023; Căn cứ đơn...

📆27/04/2023

GTHN – CBTT Nghị Quyết, Biên bản họp, Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 27/04/2023 Công ty Cổ phần  Tập đoàn HSV Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ...

📆03/04/2023

HSV – CBTT Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông; Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam  xin thông báo thông tin mời họp và tài liệu họp...

📆06/03/2023

HSV – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi Quý Cổ đông, Căn cứ NQ HĐQT số 02/2023/NQ – HĐQT- HSV  ban hành ngày 06/03/2023. HSV xin thông báo về ngày đăng...

📆06/03/2023

HSV – CBTT NQ HĐQT về việc tổ chức Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Tổ chức...

📆02/03/2023

HSV – CBTT Thay đổi Đăng ký doanh nghiệp về việc đổi tên và mẫu dấu công ty

Kính gửi Quý cổ đông và khách hàng; Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 ngày 01/03/2023...

📆24/02/2023

HSV – CBTT Nghị quyết và BB kiểm phiếu ĐHĐCĐ thông qua về việc thay đổi tên Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội

Kính gửi Quý Cổ đông; Ngày 24/02/2023 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã tiến hành kiểm phiếu và ra Nghị Quyết Đại...

📆07/02/2023

GTHN – CBTT Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi tên Công ty

Kính gửi Quý cổ đông; Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng...

📆19/01/2023

GTHN – CBTT Danh sách cổ đông lớn, Cổ đông nhà nước

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin Cổ đông lớn, Cổ đông nhà nước. Chi tiết xin xem file đính...

русское порно xnxxwww hd Lesbian girl experiences with analhole toys full movies xnxx Verdammt Große Schwarzen Ass Sexy Girl on Webcam xxx porn vcom best amature kissing and sex india muslim xxx www com www xxxch sunny leone fait xxx teen pussy videos hot xxxvideo com
(024) 6686 1968
;