📆06/10/2022

GTHN – CBTT Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 15

Kính gửi Quý cổ đông; Ngày 06/10/2022 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...

📆06/10/2022

GTHN – CBTT NQ ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi Quý cổ đông; Ngày 06/10/2022 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã tiến hành kiểm phiếu và ra Nghị quyết Đại...

📆06/10/2022

GTHN – CBTT Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 06/10/2022 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã nhận được Quyết định Về việc chấp thuận thay...

📆21/09/2022

GTHN – Văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 20/09/2022 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban...

📆16/09/2022

GTHN – CBTT Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi Quý cổ đông. Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội công bố thông tin Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng...

📆13/09/2022

GTHN – CBTT Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (bản thay thế cho báo cáo số 24/2022/CV-HSV) ngày 08/09/2022

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 08/09/2022, Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội đã gửi báo cáo số 24/2022/CV-HSV để báo cáo kết...

📆09/09/2022

GTHN – CBTT NQ HĐQT Về việc Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh  và sửa...

📆09/09/2022

GTHN – CBTT THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

Kính gửi Quý cổ đông, Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu nhận cổ tức bằng cổ phiếu số S070/2022/HSV-ĐK 07/09/2022 do VSD...

📆08/09/2022

GTHN- Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Kính gửi Quý cổ đông, Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu nhận cổ tức bằng cổ phiếu số S070/2022/HSV-ĐK 07/09/2022 do VSD...

📆22/08/2022

GTHN – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ dông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Kính gửi Quý cổ đông; Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền...

русское порно xnxxwww hd Lesbian girl experiences with analhole toys full movies xnxx Verdammt Große Schwarzen Ass Sexy Girl on Webcam xxx porn vcom best amature kissing and sex india muslim xxx www com www xxxch sunny leone fait xxx teen pussy videos hot xxxvideo com
(024) 6686 1968
;