📆06/07/2022

GTHN – CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14

Nội dung công bố thông tin: Ngày 06/07/2022 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký doanh...

📆01/07/2022

HSV – Thông báo thay đổi nhân sự 01072022

Kính gửi Quý cổ đông; Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT-GTHN ngày 01/07/2022 của công ty Cổ Phần Gang Thép Hà Nội, chúng...

📆01/07/2022

HSV – CBTT DS Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Kính gửi Quý cổ đông; Căn cứ Công văn số 1057/SGDHN-QLNY ngày 23/06/2022 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội, Công ty Cổ Phần...

📆28/06/2022

GTHN – CBTT Quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuế

Nội dung công bố: Ngày 28/06/2022, Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã nhận được Quyết định số 14798/QĐ-CCT-KT-KTr2 ký ngày 27/06/2022 của...

📆28/06/2022

GTHN- CBTT Về việc ký hợp đồng soát xét kiểm toán Báo cáo tài chính Bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi Quý cổ đông; Căn cứ Quyết định số 05/2022/QĐ-GTHN của HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội về việc chọn đơn...

📆27/06/2022

HSV-CBTT QĐ Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kính gửi Quý cổ đông; Ngày 27/06/2022 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã quyết định lựa chọn công ty TNHH Hãng kiểm...

📆29/04/2022

GTHN – CBTT Nghị Quyết, Biên bản họp, Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 29/04/2022 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông...

📆20/04/2022

GTHN – CBTT Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Kính gửi Quý cổ đông; Ngày 20/04/2022 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm...

📆13/04/2022

GTHN – CBTT Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 13

Nội dung công bố thông tin: Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký...

📆06/04/2022

CBTT – NQ HĐQT Vv rút vốn tại công ty liên kết

Nội dung công bố thông tin: Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 04/2022/ NQ-HĐQT-GTHN về...

(024) 6686 1968
;