📆06/09/2022

Giá thép tăng trong tuần, thị trường chờ đợi tín hiệu tích cực trong quý IV

Gang thép Hà Nội (HSV) – Trong tuần qua (29/8 – 4/9) giá thép đã có phiên tăng nhẹ sau chuỗi giảm 15 lần liên...

📆24/01/2022

GTHN – CBTT BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2021

Kính gửi Quý cổ đông; Ngày 24/01/2022 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành Báo cáo quản trị công ty năm...

📆22/12/2021

GTHN – CBTT NQ HĐQT Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ

Căn cứ Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐQT ký ngày 22/12/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin Về việc Thay đổi...

📆22/12/2021

GTHN – CBTT Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông. Căn cứ công văn số 8749/UBCK-QLCB ký ngày 21/12/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông...

📆21/12/2021

GTHN – CBTT Thay đổi số lượng có quyền biểu quyết đang lưu hành

Căn cứ công văn số 8749/UBCK-QLCB Về việc Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của HSV ký ngày 21/12/2021 Công ty...

📆21/12/2021

GTHN – CBTT NQ HĐQT về việc Điều chỉnh chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

Căn cứ Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 21/12/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội CBTT về việc Điều chỉnh chi tiết phương án...

📆21/12/2021

GTHN – Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: BC ket qua giao dịch –...

📆20/12/2021

GTHN – CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Căn cứ Nghị quyết số 13/HSV/NQ-HĐQT ký ngày 20/12/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông...

📆14/12/2021

GTHN – CBTT Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi Quý Cổ đông và Khách hàng, Căn cứ: Công văn số 8277/UBCK-QLCB ngày 09/12/2021 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc...

📆10/12/2021

GTHN – Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Kính gửi Quý Cổ đông, Ngày 10/12/2021, Công ty đã nhận được văn bản số 8187/UBCK-PTTT đề ngày 07/12/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà...

русское порно xnxxwww hd Lesbian girl experiences with analhole toys full movies xnxx Verdammt Große Schwarzen Ass Sexy Girl on Webcam xxx porn vcom best amature kissing and sex india muslim xxx www com www xxxch sunny leone fait xxx teen pussy videos hot xxxvideo com
(024) 6686 1968
;