Dành cho Nhà Đầu Tư

📆17/11/2021

GTHN – CBTT NQ HĐQT thông qua PA bảo đảm việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông, Căn cứ Nghị quyết số 12B/2021/NQ-HĐQT ngày 17/11/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin...

📆17/11/2021

GTHN – CBTT NQ HĐQT về việc thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông, Căn cứ Nghị quyết số 12A/2021/NQ-HĐQT ngày 17/11/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin...

📆14/08/2021

GTHN – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thong bao về ngay DK cuoi cung va xac nhan danh sach nguoi...

📆04/08/2021

Gang thép Hà Nội (HSV): Lợi nhuận 6 tháng đầu năm vượt 21,7% kế hoạch năm 2021

Gang thép Hà Nội (HSV): Lợi nhuận 6 tháng đầu năm vượt 21,7% kế hoạch năm 2021 HSV có sự tăng trưởng đáng kể về...

📆20/07/2021

GTHN – CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

Ngày 20/07/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu...

📆11/04/2020

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NGÀY 11/4/2020 CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI

1. Bao cao HĐQT 2. Bao cao KQKD2019+KH2020 3. To trinh thong qua BCTC da kiem toan nam 2019 4. To Trinh lua chon don...

(024) 6686 1968
;