Kính gửi Quý cổ đông,

HSV thông báo về ngày  đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Chi tiết xin xem file đính kèm: HSV – 14082021 Thong bao ve ngay DK cuoi cung va xac nhan DS nguoi so huu CK

Trân trọng,