GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI

Lịch sử phát triển

– Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106358846 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/11/2013, với mức vốn điều lệ ban đầu là mười (10) tỷ đồng và được góp bởi ba (03) cổ đông sáng lập. Thời gian đầu khi mới hoạt động, Công ty đặt trụ sở chính tại Số 3 C18 Khu đô thị Mỹ Đình I, Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, TP Hà Nội. Trong quá trình hoạt động và kinh doanh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại cũng như định hướng phát triển lâu dài, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định đưa trụ sở chính về tại số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính hiện tại của Công ty là Bán buôn phế liệu, kim loại, phi kim loại.

– Thực hiện chiến lược tăng quy mô và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, trong suốt giai đoạn 2014 – 2019 Công ty đã tăng cường liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức lớn nhằm tối ưu hóa lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Các đối tác lớn của Công ty hiện tại gồm có: Công ty TNHH Thép Hòa Phát; Chi nhánh Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên – Nhà máy Luyện thép Lưu Xá; Công ty Cổ phần Gang thép Nghi Sơn, … .

– Cùng với đó là mục tiêu gia tăng quy mô hoạt động, tháng 11 năm 2019 Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng và được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 20/11/2019 với mức vốn điều lệ mới.

– Trong suốt hơn 06 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã và đang khẳng định vị trí của mình trên thị trường. Công ty không ngừng tích cực tìm kiếm các nguồn hàng mới, ổn định, mở rộng thị trường thu mua, nghiên cứu hướng đi mới theo định hướng ngày càng có chiều sâu và gia tăng hàm lượng công nghệ đầu tư vào sản phẩm với mục tiêu nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm. Đây là hướng đi nhằm nâng cao uy tín với các đối tác, khách hàng, đồng thời tạo được nền móng vững chắc giúp Công ty phát triển trong điều kiện mới.

– Song song với quá trình tập trung phát triển hoạt động kinh doanh, Công ty cũng định hướng phấn đấu ngày càng chú trọng hoàn thiện mô hình tổ chức theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng công tác quản trị điều hành theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, cập nhật các quy định của pháp luật thường xuyên, duy trì hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển Công ty lên một tầm cao mới.

– Ngày 16/12/2020, Công ty được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận công ty đại chúng theo công văn số 7369/UBCK-GSĐC.

– Ngày 23/02/2021, Công ty được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán theo công văn số 09/2021/GCNCP – VSD, mã chứng khoán là HSV, số lượng chứng khoán đăng ký: 5.000.000 cổ phiếu (năm triệu cổ phiếu).

-Ngày 15/04/2021 Công ty được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp Quyết định chấp thuận số 135/QĐ/SGDHN  Về việc Quyết định chấp thuận Đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội.