TẦM NHÌN

Trở thành doanh nghiệp cung cấp nguồn nguyên liệu gang thép hàng đầu Việt Nam

SỨ MỆNH

– Đối với thị trường: Cung cấp sản phẩm – dịch vụ với chất lượng tốt nhất

– Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích xã hội

– Đối với khách hàng và đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển, luôn gia tăng giá trị bền vững

– Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp năng động, sáng tạo và đầy nhân văn

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

– Hợp tác: Sẵn sàng hợp tác trên tinh thần các bên cùng phát triển

– Tôn trọng: Luôn tôn trọng khách hàng, nhân viên & đối tác

– Trách nhiệm: Luôn có trách nhiệm với dịch vụ – sản phẩm mà công ty cung cấp